Deze website gebruikt cookies

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.

Meer informatie over cookies

   

Algemene voorwaarden

UITGEVER

De uitgever van deze website is de naamloze vennootschap JOJOBA CARE, met maatschappelijke zetel Jean-Baptiste D’Hanedreef 5, 9031 Drongen, hierna “Jojoba Care”.

Door de toegang tot en het gebruik van www.jojobacare.be (hierna "de website") verklaart u (de "gebruiker") zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op de website van Jojoba Care worden materialen zoals foto's, grafische afbeeldingen, logo's, video's, films, audiobestanden en tekst (het "materiaal") gebruikt. Het materiaal is eigendom van Jojoba Care en is beschermd krachtens de voorschriften van het auteursrecht, het merkenrecht, het ontwerprecht en de persoonsrechten conform Belgisch en internationaal recht. Voor ieder gebruik van het materiaal - anders dan voor privédoeleinden - is voorafgaande schriftelijke toestemming van Jojoba Care vereist. 

AANSPRAKELIJKHEID

De online informatie en gegevens op de website worden met de beste zorg door Jojoba Care beheerd.

De informatie die de huidige website bevat, is te goeder trouw opgesteld en met actuele kennis van zaken. De site kan imperfecties of vergissingen bevatten. De informatie op de website wordt bijgevolg geleverd zonder garantie op de juistheid ervan op het ogenblik van de raadpleging van de website door de gebruiker en zal geactualiseerd kunnen worden door Jojoba Care. In geval van eventuele weglatingen, vergissingen of verbeteringen, danken wij u om ons dit mee te delen door ons een e-mail te sturen naar info@jojobacare.be.

De website houdt geen enkele garantieverklaring van Jojoba Care in met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde producten tot een bepaald gebruik ervan.

De verduidelijkingen op de Website zijn louter indicatief en zijn alleen bedoeld om de eigenschappen van de producten voor te stellen.

Jojoba Care ken evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard ook, die verband houdt met het gebruik van de informatie die op de Website te vinden is.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM

De inhoud van deze website wordt exclusief beheerst door Belgisch recht en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig Belgisch recht. Alle geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot het gebruik van de website zullen exclusief beslecht worden door de rechtbanken van Gent.

CONTACT

Jojoba Care

Jean Baptiste D’Hanedreef 5
B-9031 Drongen
BTW-nummer: BE0465218829

Ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Onze klantendienst is bereikbaar via mail op info@jojobacare.be of per telefoon op het nummer 09 282 46 11 van maandag tem vrijdag van 9u tot 16u.